Kho bạc Nhà nước bơm thêm hàng chục nghìn tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng trong tháng 12

Lũy kế từ tháng 10/2021 đến nay, KBNN đã có 5 đợt chào mua ngoại tệ từ các ngân hàng với tổng khối lượng 1,2 tỷ USD. Đây là tần suất và quy mô hiếm thấy trong những năm gần đây.