Thỏa thuận lãi suất rút tiền gửi trước hạn: Lợi thì có lợi…

Nhiều người gửi tiền đang khá quan tâm đến Dự thảo về việc áp dụng lãi suất rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài…