Đồng thuận giảm lãi suất cho vay trong tháng 7, có ngân hàng giảm 2,5%

16 tổ chức tín dụng là hội viên của Hiệp hội Ngân hàng đã thống nhất phương thức và thời gian thực hiện việc giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay hiện hữu...