Giảm lãi suất cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Các ngân hàng ở Đắk Lắk đã tiến hành miễn giảm lãi suất, kéo dài thời gian trả nợ, khoanh nợ và tăng vốn vay ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.