Nóng cuộc đua CASA của các ngân hàng

(ĐTCK) Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) có chi phí vốn gần bằng 0 nên các ngân hàng đẩy mạnh đầu tư hệ thống thanh toán hiện đại nhằm tăng cường số lượng các giao dịch chuyển tiền, từ đó tăng tỷ trọng CASA.