Một công ty mới nổi quyết "hơn thua" với Amazon: Nỗ lực để trở thành cửa hàng cho mọi nơi nhưng lại không có trụ sở chính

Tobi Lütke, người đã biến công ty mới nổi của Canada thành một gã khổng lồ thương mại điện tử, vừa đưa ra một quyết định cứng rắn gây tranh cãi.