Phố Wall trái chiều, S&P 500, Nasdaq tiếp tục lên đỉnh

Chốt phiên 4/11, Dow Jones giảm, Nasdaq và S&P 500 tăng. Số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ xuống thấp nhất gần 20 tháng trong tuần trước.