Cổ phiếu Sacombank ''nổi sóng'': Lập đỉnh mới với hơn 335 triệu cổ phiếu được sang tay trong 9 phiên giao dịch đầu năm

Trong những phiên giao dịch đầu năm 2022, cổ phiếu STB đã chính thức thiết lập đỉnh mới với thanh khoản liên tục ở mức cao.