Đây là những gì bạn có thể làm để bắt đầu thay đổi bản thân tại môi trường làm việc

Thay đổi là cốt lõi trong sự tồn tại của chúng ta, tuy nhiên, chúng ta thường cố gắng né tránh nó và duy trì cuộc sống trong vùng an toàn.