qc

Sống tối giản - cuộc sống tự khắc lành mạnh hơn, tích cực hơn và gần gũi với thiên nhiên hơn

Học được bài học tối giản đồ đạc trong nhà, BLV Trương Anh Ngọc cảm thấy cuộc sống của mình được cải thiện hơn cả. Anh của hiện tại dành được nhiều thời gian hơn cho những thứ quan trọng hơn là thời gian để dọn dẹp, tìm kiếm.