Tỷ giá khó biến động mạnh trong thời gian tới

Chỉ trong vòng 5 tháng Ngân hàng Nhà nước đã mua vào tới 8 tỷ USD.