Tăng vốn ngân hàng: Bối cảnh mới, thách thức mới

Trong văn bản mới đây về việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Thống đốc nêu rõ yêu cầu cơ cấu lại tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu năm 2020, tập trung xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu và nguồn lực tài chính cho xử lý nợ xấu.