Ngân hàng thuần số hiện đại tại Việt Nam thế nào sau 1 năm ra mắt?

Đúng như sứ mệnh của mình, TNEX đã mang đến ứng dụng tài chính hoàn toàn miễn phí với 5 KHÔNG và định hình lối sống dành riêng cho giới trẻ Việt Nam.