NHNN sẽ linh hoạt hơn chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng?

VNDirect cho rằng có 3 yếu tố khiến NHNN sẽ linh hoạt hơn trong chính sách tiền tệ nửa cuối năm.