qc

Giới phân tích nói gì về "hạn ngạch" tín dụng?

Hơn 10 ngân hàng đã nộp đơn xin cấp thêm "hạn ngạch" tín dụng, một số chuyên gia khuyên nên bỏ vì đã có chỉ số LTD, thanh khoản, vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn... nhưng nhà điều hành lại có lý của mình...