Cổ đông ngoại có muốn đa ngành cùng ông chủ Thaco ?

Thaco và Thaco Group sẽ là 2 công ty độc lập, có chung cổ đông lớn sau khi tái cấu trúc. Để Thaco Group sở hữu Thaco theo mô hình công ty mẹ - con, hình thành Tập đoàn Trường Hải, nhiều khả năng sẽ cần thêm một đợt sáp nhập. Lý do là cổ đông chiến lược nước ngoài của Thaco hiện nay chưa chắc đã muốn đầu tư đa ngành, mà chỉ tập trung vào mảng ô tô.