Deutsche Bank: Bitcoin tăng hay giảm phụ thuộc vào 'niềm tin'

Theo Deutsche Bank, chính phủ các nước sẽ can thiệp để bảo vệ sự độc quyền về chính sách tiền tệ của mình bằng bất cứ giá nào.