KBC, KHG, DXG, TVB, CMX, DHM, CII, TDH FTS, ACL: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

30/11/2021 13:11

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Đầu tư phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC): CTBC Vietnam Equity Fund đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 9 quỹ liên quan từ 34.180.300 cp (tỷ lệ 5,9991%) lên 35.180.300 cp (tỷ lệ 6,1746%). Giao dịch thực hiện ngày 29/11/2021.

CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (KHG): Bà Nguyễn Thị Hoài Quyên, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 5 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 12.466.200 cp (tỷ lệ 7,13%) xuống 7.466.200 cp (tỷ lệ 4,27%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu KHG, ông Nguyễn Khải Hoàn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 40 triệu cp. Trước giao dịch ông Hoàn sở hữu 57,6 triệu cp (tỷ lệ 33%). Đây là số cổ phiếu mua theo chương trình phát hành riêng lẻ của Khải Hoàn Land. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/12 đến 10/12/2021. Cũng liên quan đến việc mua phát hành riêng lẻ, bà Trần Thị Thu Hường, vợ ông Nguyễn Khải Hoàn, đăng ký mua 18 triệu cp. Trước giao dịch bà Hường sở hữu 25,6 triệu cp (tỷ lệ 15%).

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Hanoi Investments Holdings Limited đã bán 1 triệu cp, Samsung Vietnam Securities Master Investment trust [Equity] đã mua 100.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 11 quỹ liên quan từ 107.587.528 cp (tỷ lệ 18,0508%) xuống 10.687.528 cp (tỷ lệ 17,8998%). Giao dịch thực hiện ngày 29/11/2021.

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB): Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT, đã bán 804.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 275.387 cp (tỷ lệ 0,26%). Giao dịch thực hiện từ 18/11 đến 23/11/2021.

CTCP Camimex Group (CMX): Ông Bùi Đức Cường, Phó Tổng Giám đốc, đã mua 4 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 2.222.000 cp (tỷ lệ 3,65%) lên 6.222.000 cp (tỷ lệ 6,85%) và trở thành cổ đông lớn. Đây là mua theo chương trình phát hành riêng lẻ của công ty. Giao dịch thực hiện ngày 26/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CMX và chương trình phát hành riêng lẻ, ông Bùi Sĩ Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 9.650.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 6.621.537 cp (tỷ lệ 10,89%) lên 16.271.537 cp (tỷ lệ 17,92%). Ông Trần Đức Bá Cao, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 10 triệu cp (tỷ lệ 11,01%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Cao không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Khoáng sản Dương Hiếu (DHM): Ông Trần Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 532.800 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 60 cp. Giao dịch thực hiện ngày 23/11/2021.

CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (TDH): CTCP Phát triển nhà Daewon Thủ Đức đã bán 311.900 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 41 cp. Giao dịch thực hiện từ 19/11 đến 24/11/2021.

CTCP Chứng khoán FPT (FTS): Bà Ngô Thị Thanh Nga, em dâu bà Nguyễn Thị Thái Anh – Thành viên HĐQT độc lập, đăng ký bán toàn bộ 508.494cp (tỷ lệ 0,34%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/12 đến 31/12/2021.

CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM (CII): VIAC (No.1) Limited Partnership đã bán 2,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 25.194.821 cp (tỷ lệ 10,54%) xuống 22.694.821 cp (tỷ lệ 9,5%). Giao dịch thực hiện từ 15/11 đến 29/11/2021.

Tiếp đó VIAC (No.1) Limited Partnership đăng ký bán thêm 5,5 triệu cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/12 đến 31/12/2021.

CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL): Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 104.400 cp (tỷ lệ 0,21%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/12 đến 31/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu ACL, cùng thời gian, bà Nguyễn Thương Nhật Vi, nhà đầu tư cá nhân, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch bà Vi sở hữu 2.889.950 cp (tỷ lệ 5,76%).

Nam Hà

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bạn đang đọc bài viết "KBC, KHG, DXG, TVB, CMX, DHM, CII, TDH FTS, ACL: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư (fre.vn2019@gmail.com) hoặc số Hotline (0983.959.254).