“Tăng trưởng tín dụng năm 2021 sẽ đạt 13-14%, chính sách nới lỏng tiếp tục được duy trì”

Nhà điều hành được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ hiện tại vào năm 2021 để thúc đẩy nhu cầu tín dụng và giúp phục hồi nền kinh tế trong điều kiện lạm phát được duy trì kiểm soát.