KCN Nam Tân Uyên (NTC) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 80%

Nam Tân Uyên sẽ chi ra xấp xỉ 192 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Ngày 17/12 tới đây CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 80%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận về 8.000 đồng.

Như vậy với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nam Tân Uyên sẽ chi khoảng 192 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Thời gian thanh toán 17/06/2022.

Kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 của Nam Tân Uyên đạt gần 165 tỷ đồng, giảm 15% và lãi sau thuế 212 tỷ đồng, giảm 11% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Dù vậy, với kế hoạch năm 2021, 9 tháng của NTC thực hiện được 93,5% mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tính đến 30/9/2021 Nam Tân Uyên còn hơn 357 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 139 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 5,8 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Trên thị trường đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/11/2021 cổ phiếu NTC dừng tại mức 191.700 đồng/cp, tương ứng giảm 33,5% so với mức đỉnh lịch sử hồi đầu năm.

KCN Nam Tân Uyên (NTC) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 80% - Ảnh 1.

Vân Thu

Theo Nhịp sống kinh tế

Link nội dung: https://fre.vn/index.php/kcn-nam-tan-uyen-ntc-chot-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-ty-le-80-a15968.html