(NDH) Ngày đăng ký cuối cùng là 25/7, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/7. Ngày thanh toán là 8/8.

Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (UPCoM: KDF) thông báo trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 14% (1 cổ phiếu nhận được 1.400 đồng). Với 56 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền khoảng 78,4 tỷ đồng để trả cổ tức.

Năm 2019, công ty KIDO Foods đặt chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 1.464 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 150 tỷ đồng. Tại họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, Chủ tịch HĐQT Trần Kim Thành cho biết 5 tháng đầu năm hoạt động tốt. Doanh thu đạt 600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 86 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 41% và 57% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận 5 tháng gấp hơn 4 lần cùng kỳ, kế hoạch cả năm 2019 có thể thực hiện được.

HĐQT cũng trình cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức 12% bằng tiền cho năm 2019, thấp hơn 2% so với tỷ lệ thực hiện năm trước (14%, đã trả tạm ứng năm 2018).

Tuy nhiên cổ đông đề nghị cổ tức 2019 là 14% do kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm khả quan. Ông Trần Kim Thành nhận thấy đề nghị này là hợp lý nên điều chỉnh nội dung tờ trình cổ tức ngay tại Đại hội. Kết quả, cổ đông bỏ phiếu thông qua tỷ lệ cổ tức 14% năm 2019.

Giá cổ phiếu đóng cửa KDF vào ngày 5/7 là 25.200 đồng/cp.

Châu Anh

Theo Ndh.vn/ Tạp chí Nhịp sống số