(NDH) Công ty đặt lại kế hoạch lợi nhuận 2019 với chỉ 1.430 tỷ đồng, giảm 870 tỷ so với kế hoạch ban đầu.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên mới công bố, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) đã thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2019 so với quyết định tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/1.

Cụ thể, chỉ tiêu sản lượng xuất khẩu là 77.400 tấn với doanh số 850 triệu USD, không thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế kế hoạch chỉ còn 1.430 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận từ nhà máy Cà Mau là 750 tỷ, nhà máy Hậu Giang khoảng 500 tỷ và lợi nhuận nuôi tôm 180 tỷ đồng.

Kế hoạch mới của Minh Phú.

Tính đến hết quý I, Thuỷ sản Minh Phú ghi nhận doanh thu tăng hơn 10% lên 3.400 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thu về hơn 90 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ 2018. Như vậy, công ty mới thực hiện được 4% kế hoạch lợi nhuận năm sau 3 tháng.

Hiện do cơ cấu cổ đông có sự sắp xếp lại (Mitsui mua cổ phần sở hữu trên 35% vốn) nên Minh Phú đề xuất bầu lại toàn bộ HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với 9 thành viên, trong đó có 3 thành viên HĐQT độc lập.

Danh sách ứng viên HĐQT mới bao gồm ông Lê Văn Quang, bà Chu Thị Bình, ông Lê Văn Điệp, ông Bùi Anh Dũng, 2 ứng viên Nhật Bản là ông Osada Tsutomu và Tsukahara Keiichi; 3 ứng viên HĐQT độc lập gồm ông Phan Thanh Lộc, Nguyễn Nhân Nghĩa và bà Hồ Thu Lê. Trong đó, 2 ứng viên người nước ngoài và ông Nguyễn Nhân Nghĩa là nhân tố mới.

Chia thêm cổ tức tiền mặt 20%

Cũng trong tài liệu, Minh Phú cho biết công ty vẫn còn lựa nhuận chưa phân phối hơn 800 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ chia thêm cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20% (2.000 đồng cho mỗi cổ phiếu), ứng với số tiền khoảng 528 tỷ đồng.

Trước đó, Minh Phú đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2018 với tỷ lệ 50% (5.000 đồng cho mỗi cổ phiếu), tương đương với số tiền chi ra 692 tỷ đồng hồi cuối tháng 5.

Ngoài ra, công ty cũng đề xuất điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành 60 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược Mitsui. Tổng số tiền mà doanh nghiệp thu về là gần 3.038 tỷ đồng.

Trong đó, Minh Phú sẽ dùng hơn phân nửa để chi trả các khoản nợ vay ngắn hạn (1.755 tỷ đồng), mua cổ phần Minh Phú Hậu Giang, trả tiền mua tôm nguyên liệu, thành phẩm…

Minh Phú sử dụng hơn nửa vốn phát hành để trả nợ vay ngắn hạn.

Huy Lê

Theo Ndh.vn/ Tạp chí Nhịp sống số