Một công ty chứng khoán bị phạt nặng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ và cho vay margin không báo cáo UBCKNN

14/02/2022 12:14

Chứng khoán Trí Việt bị xử phạt tổng cộng 310 triệu đồng do hai hành vi vi phạm

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã chứng khoán: TVB).

Cụ thể, TVB đã bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. 

Đồng thời, TVB còn cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng, phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán nhưng chưa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chưa được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận.

Do đó, TVB bị xử phạt tổng cộng 310 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng đối với hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; 250 triệu đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ chứng khoán những chưa báo cáo UBCKNN.

Bên cạnh đó, TVB còn bị đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán, phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán trong thời gian 2 tháng đối với hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ chứng khoán nhưng chưa báo cáo UBCKNN.

https://cafef.vn/mot-cong-ty-chung-khoan-bi-phat-nang-do-bo-tri-nguoi-chua-co-chung-chi-hanh-nghe-thuc-hien-nghiep-vu-va-cho-vay-margin-khong-bao-cao-ubcknn-20220214104321822.chn

Nhiên An

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bạn đang đọc bài viết "Một công ty chứng khoán bị phạt nặng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ và cho vay margin không báo cáo UBCKNN" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư (fre.vn2019@gmail.com) hoặc số Hotline (0983.959.254).