(NDH) Số tiền dự chi đợt cuối khoảng 25 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (HNX: PGS) dự kiến trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng). Như vậy, công ty trả đủ cổ tức 2018 là 15%.

Với gần 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền khoảng 25 tỷ đồng để trả cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng là 18/7, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/7. Ngày thanh toán là 2/8.Năm 2018, công ty đạt doanh thu hơn 6.939 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 109 tỷ đồng, tăng 8% doanh thu nhưng lợi nhuận giữ nguyên so với năm 2017.Năm 2019, công ty đạt chỉ tiêu doanh thu hơn 6.570 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 103,3 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh quý I/2019 của PGS ghi nhận doanh thu đạt 1.612 tỷ đồng, tăng 6,4% cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 16,33 tỷ đồng, giảm 19,15% cùng kỳ.Ngày 16/11/2018, PGS tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 10% (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).Ngày 2/7, giá đóng cửa của cổ phiếu PGS là 33.300 đồng/cp.

Châu Anh

Theo Ndh.vn/ Tạp chí Nhịp sống số