Phát triển TP.HCM trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

30/05/2020 12:57

Tìm kiếm giải pháp để thực hiện Đề án phát triển TP.HCM trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế là mục tiêu mà Diễn đàn kinh tế TP.HCM năm 2019 (HEF) hướng tới. Đây là diễn đàn do UBND TP.HCM tổ chức nhằm mục tiêu tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các diễn giả, chuyên gia trong nước và quốc tế về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nói chung và các đề án, mục tiêu, chương trình trọng điểm của thành phố nói riêng.

 

HTV
Theo https://www.youtube.com/watch?v=WqH4pqIziVs