Sông Ba (SBA): Mưa ít khiến lợi nhuận quý 3 giảm hơn nửa so với cùng kỳ, chuẩn bị chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%

Quý 3 vừa qua tình hình thời tiết không ủng hộ hoạt động của SBA, lượng mưa ít, lưu lượng nước về hồ thấp khiến sản lượng điện phát giảm hơn 43%. Theo đó, doanh thu thuần ghi nhận gần 52 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái

Ngày 30/11 tới đây, CTCP Sông Ba (mã chứng khoán: SBA) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.000 đồng.

Công ty dự kiến sẽ thực hiện thanh toán cho cổ đông vào ngày 15/12/2021. Với hơn 60 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SBA sẽ phải chi ra hơn 60 tỷ đồng nhằm thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

Trên thị trường, cổ phiếu SBA gần đây vẫn đang liên tục tăng tốt, thị giá chốt phiên 12/11 tại mức đỉnh mới 20.850 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 23% kể từ thời điểm đầu tháng 9/2021.

Sông Ba (SBA): Mưa ít khiến lợi nhuận quý 3 giảm hơn nửa so với cùng kỳ, chuẩn bị chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% - Ảnh 1.

Về kết quả kinh doanh, quý 3 vừa qua tình hình thời tiết không ủng hộ hoạt động của SBA, lượng mưa ít, lưu lượng nước về hồ thấp khiến sản lượng điện phát giảm hơn 43%. Theo đó, doanh thu thuần ghi nhận gần 52 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá vốn gần như đi ngang khiến lợi nhuận gộp giảm 45% còn gần 27 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, SBA báo lãi sau thuế hơn 15 tỷ đồng, giảm 52% so với thực hiện trong quý 3/2020, tương đương EPS quý 3 đạt 253 đồng.

Năm 2021, SBA đặt mục tiêu doanh thu đạt 240 tỷ đồng và LNST kỳ vọng ở mức hơn 85 tỷ đồng, tương ứng giảm 10% và giảm 16% so với thực hiện của năm 2020. Như vậy với kế hoạch này kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, công ty mới chỉ hoàn thành được 22% mục tiêu về doanh thu và 18% mục tiêu về lợi nhuận.

Sông Ba (SBA): Mưa ít khiến lợi nhuận quý 3 giảm hơn nửa so với cùng kỳ, chuẩn bị chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% - Ảnh 2.

Phương Linh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Link nội dung: https://fre.vn/song-ba-sba-mua-it-khien-loi-nhuan-quy-3-giam-hon-nua-so-voi-cung-ky-chuan-bi-chot-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-ty-le-10-a15401.html