Vocarimex (VOC): Nhận về 67 tỷ đồng cổ tức, quý 3 báo lãi tăng trưởng 43% so với cùng kỳ

Các công ty liên doanh liên kết mang về cho Vocarimex khoản lỗ hơn 20 tỷ đồng.

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP (Vocarimex – mã chứng khoán VOC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3, doanh thu thuần đạt gần 650 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ. Trừ đi chi phí giá vốn, quý 3 Vocarimex ghi nhận lãi gộp 22,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty kinh doanh dưới giá vốn, lỗ 267 triệu đồng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Vocarimex (VOC): Nhận về 67 tỷ đồng cổ tức, quý 3 báo lãi tăng trưởng 43% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính trong quý đạt hơn 74 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ chủ yếu nhờ nhận về đến hơn 67 tỷ đồng cổ tức. Tuy nhiên, các công ty liên doanh liên kết lại mang về khoản lỗ hơn 20,6 tỷ đồng trong quý, trong khi cùng kỳ ghi nhận lãi 38 tỷ đồng.

Kết quả, trừ các loại chi phí khác, quý 3 Vocarimex vẫn lãi sau thuế 53 tỷ đồng, tăng trưởng 43,2% so với quý 3 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 52,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 Vocarimex đạt 2.022 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% so với cùng kỳ và thực hiện được trên 69% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 163,7 tỷ đồng, hoàn thành 67,4% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 163,6 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2019.

Vocarimex (VOC): Nhận về 67 tỷ đồng cổ tức, quý 3 báo lãi tăng trưởng 43% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Mạnh LLin

Theo Nhịp sống kinh tế

Link nội dung: https://fre.vn/vocarimex-voc-nhan-ve-67-ty-dong-co-tuc-quy-3-bao-lai-tang-truong-43-so-voi-cung-ky-a2806.html