Sản xuất công nghiệp vẫn tích cực dù bị Covid-19 tấn công

Sản xuất công nghiệp tháng 5/2021 vẫn ghi nhận tăng trưởng dương dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến một số khu công nghiệp tại Bắc Giang, Bắc Ninh.

Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2021 ước tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khai khoáng là ngành duy nhất ghi nhận giảm.

Chế biến chế tạo lần lượt tăng 2,6% và 14,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 2,2% và 12%. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 3,1% và tăng 6,8% khi so với tháng trước và khi so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 5 tháng đầu 2021, IPP ước tăng gần 10% so với cùng kỳ, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng mạnh nhất với 12,6% - gần gấp 4 lần tốc độ tăng của 5 tháng đầu năm ngoái.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành trọng điểm có chỉ số sản xuất 5 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, bao gồm sản xuất kim loại (tăng 38%); sản xuất xe có động cơ (35%); sản xuất giường, tủ, bàn ghế (18,3%).

Hoạt động sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng tăng; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu cũng ghi nhận tăng.

Ở chiều ngược lại, một số ngành có chỉ số giảm, bao gồm khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên; in, sao chép bản ghi các loại; khai thác than cứng và than non; thoát nước và xử lý nước thải giảm; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế.

Tổng cục Thống kê cho biết trong 5 tháng đầu năm nay, một số sản phẩm công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm trước, bao gồm thép cán (tăng 60%), ô tô (56%), linh kiện điện thoại (36,4%); điện thoại di động (22,2%); sắt, thép thô (18,4%).

Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước bao gồm khí đốt thiên nhiên dạng khí; phân u rê; dầu mỏ thô khai thác; xăng, dầu các loại.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/5/2021 tăng 1,2% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2,2% so với cùng thời điểm năm trước.

Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước lần lượt tăng 0,2% và giảm 2%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1% và tăng 1,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,5% và tăng 3,2%.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,3% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 0,9% so với cùng thời điểm năm trước.

Ngành chế biến chế tạo lần lượt ghi nhận tăng 1,3% và tăng 2,4%; ngành sản xuất và phân phối điện không đổi và tăng 0,4%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,1% và tăng 0,2%.

Link nội dung: https://fre.vn/san-xuat-cong-nghiep-van-tich-cuc-du-bi-covid-19-tan-cong-a8227.html