(NDH) Doanh nghiệp sẽ trả cổ tức 2017 với tỷ lệ 10% cho cổ đông.

Hội đồng Quản trị của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HoSE: PVD, PVDrilling) vừa thông qua phương án trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu. Công ty sẽ phát hành tối đa gần 38,3 triệu cổ phiếu, tương đương mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận 1 cổ phiếu mới.

Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2018 theo báo cáo tài chính công ty mẹ được kiểm toán. Thời gian thực hiện dự kiến từ 25/6 đến 31/8. Sau khi phát hành, vốn điều lệ sẽ tăng từ 3.833 tỷ đồng lên 4.216 tỷ đồng.

Trong quý đầu tiên 2019, PVDrilling ghi nhận doanh thu thuần 910 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ 2018. Công ty lỗ ròng hơn 93 tỷ đồng sau thuế, cải thiện so với âm 253 tỷ đồng quý I năm trước.

Tại 31/3, tổng tài sản đạt hơn 20.500 tỷ đồng. Nợ phải trả 6.761 tỷ đồng, trong đó vay nợ 3.820 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 13.770 tỷ đồng.

Năm 2019, PVDrilling đặt kế hoạch doanh thu 3.850 tỷ đồng, giảm 30% so với thực hiện 2018 và không lỗ. Hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng dự kiến đạt mức 95%.

Lê Hải

Theo Ndh.vn/ Tạp chí Nhịp sống số