Hoạt động ngân hàng bước vào cuộc tái định vị lớn

BizLIVE - Hoạt động ngân hàng tại Việt Nam đang và sẽ phải định vị lại, thậm chí cả về chiến lược, sau loạt điều chính chính sách.