Thủy sản Minh Phú (MPC) chốt danh sách cổ đông trả thêm cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20%

21/02/2020 15:30

Đây là số cổ tức trả thêm cho năm 2018.

Ngày 4/3 tới đây CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.000 đồng. Thời gian thanh toán 17/3/2020.

Như vậy Thủy sản Minh Phú sẽ chi gần 400 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 Thủy sản Minh Phú đạt 16.925 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 8% so với năm trước đó còn lợi nhuận sau thuế đạt 810 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng so với năm 2017 nhưng cũng chỉ hoàn thành khoảng 88% kế hoạch năm. Tổng LNST lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2018 lên đến 1.506 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội cổ đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, trong đó chia cổ tức cả năm tỷ lệ 50% bằng tiền mặt. Số cổ tức này đã được chi trả hồi tháng 5/2019 cho cổ đông.

Số 20% cổ tức lần này là chi trả thêm cho năm 2018. Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

Thủy sản Minh Phú (MPC) chốt danh sách cổ đông trả thêm cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% - Ảnh 1.
 

Còn năm 2019 Thủy sản Minh Phú đạt 16.935 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ so với năm 2018, trong khi do gánh nặng chi phí các loại, Thủy sản Minh Phú còn lãi sau thuế 443 tỷ đồng, giảm đến 46% so với lợi nhuận đạt được năm 2018.

Trên thị trường, từ đầu năm 2020 đến nay cổ phiếu MPC đã tăng được khoảng 11,6%, lên mức 24.100 đồng/cổ phiếu.

Thủy sản Minh Phú (MPC) chốt danh sách cổ đông trả thêm cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% - Ảnh 2.

Diễn biến giá cổ phiếu MPC trong 1 năm gần đây.

Thanh Mai

Theo Nhịp sống kinh tế

Theo http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/chung-khoan/thuy-san-minh-phu-mpc-chot-danh-sach-co-dong-tra-them-co-tuc-nam-2018-bang-tien-ty-le-20-42020212144345983.htm