Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM vừa công bố 4 trung tâm trụ cột thuộc đề án đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, sẽ bắt đầu vận hành từ đầu năm 2019.

Tại cuộc họp báo ngày 28/11, Phó giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM (TT-TT) Lê Quốc Cường cho biết, 4 trung tâm này gồm: Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở, Trung tâm điều hành đô thị thông minh, Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế – xã hội, Trung tâm An toàn thông tin.

Cụ thể, tháng 1/2019, Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở giai đoạn 1 đi vào hoạt động tại Công viên phần mềm Quang Trung trên cơ sở tích hợp các dữ liệu hiện có của các Sở, ngành của Thành phố. Đến quý III/2019, sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Kho dữ liệu dùng chung giai đoạn 2 (hoàn chỉnh).

Về xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh, tháng 1/2019, Thành phố sẽ vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh (giai đoạn 1) tại Văn phòng UBND TP.HCM trên cơ sở tích hợp thông tin từ các hệ thống camera hiện có của Văn phòng và các sở ngành, các trung tâm, hệ thống liên thông tổng đài khẩn cấp 113-114-115 và hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật đô thị 1022 vào Trung tâm điều hành chung của UBND Thành phố. Sau đó, sẽ tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh trong quý I/2019.

Về xây dựng Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế – xã hội thành phố, theo ông Lê Quốc Cường, tháng 1/2019 sẽ công bố thành lập Phòng mô phỏng dự báo kinh tế xã hội của thành phố (giai đoạn 1) tại Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, phục vụ cho việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 11. Trong quý I/2019, sẽ tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xây dựng Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội.

Đối với Trung tâm An toàn thông tin, Phó giám đốc Sở TT-TT TP.HCM cho biết tháng 12/2018, UBND TP.HCM sẽ phê duyệt Đề án thành lập Công ty CP Vận hành Trung tâm An toàn thông tin Thành phố. Trên cơ sở đề án được phê duyệt, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) hoàn thành việc thành lập công ty trong quý I/2019.

Ông Cường cũng khẳng định, cuối tháng 12/2018, TP.HCM sẽ tổ chức sơ kết việc triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ trong quản lý, quản trị đơn vị tại các sở ngành, quận huyện, phường xã, thị trấn. Đến quý III/2019, sẽ phê duyệt Khung kiến trúc đô thị thông minh thành phố, tổ chức triển khai trong toàn thành phố.

Giám đốc Sở TT-TT Dương Anh Đức cho biết, việc xây dựng đô thị thông minh là một quá trình liên tục và mang tính chất mở, đòi hỏi phải có sự chung tay của các nguồn lực xã hội. Do đó, Thành phố mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, hiến kế từ người dân và doanh nghiệp về các giải pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai xây dựng thành công đô thị thông minh.

Theo ông Đức, đề án sẽ thường xuyên được cập nhật, bổ sung, hoàn chỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn, ý kiến góp ý của người dân và doanh nghiệp, đồng thời phù hợp với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu thế phát triển đô thị thông minh trên thế giới.

Theo Duy Khánh/ Báo Doanh nhân Sài Gòn