UOB Việt Nam thêm nghiệp vụ mua nợ

(NDH) Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) là ngân hàng ngoại thứ 9 có 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam vừa thành lập hồi tháng 9/2017.

Ngày 09/5/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 927/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động “Mua nợ” vào Giấy phép của Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam).

Cụ thể, Thống đốc chấp thuận bổ sung “Khoản 17. Mua nợ” vào Điều 4 Giấy phép của ngân hàng. UOB chính thức nhận giấy phép mở ngân hàng con tại Việt Nam vào ngày 21/9/2017.

UOB là một trong những ngân hàng lớn khu vực Châu Á với trụ sở chính đặt tại Singapore và mạng lưới toàn cầu với hơn 500 chi nhánh và văn phòng tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) là ngân hàng ngoại thứ 9 có 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Sau hơn nửa năm cấp phép, hoạt động của UOB Việt Nam vẫn chưa thực sự rầm rộ mà phần nhiều tập trung vào việc chuẩn bị tổ chức, nhân sự. Một số bản tin tuyển dụng của UOB đã được công bố thời gian qua.

Theo Thanh Thủy / NDH