Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng thị trường mới nổi của FTSE Russell

01/04/2020 19:01

Tại kỳ đánh giá này, FTSE Russell cho biết Việt Nam tiếp tục không đáp ứng tiêu chí chu kỳ thanh toán và đang bị đánh giá "Hạn chế vì quy định thị trường chỉ chấp nhận giao dịch khi tài khoản có sẵn tiền".

FTSE Russell vừa công bố đánh giá thị trường trong kỳ review tháng 3/2020. Theo đó, FTSE Russell tiếp tục giữ Việt Nam trong danh sách theo dõi đánh giá thị trường mới nổi loại 2 (Secondary Emerging).

Việt Nam đã được FTSE Russell thêm vào danh sách theo dõi thị trường mới nổi vào tháng 9/2018. Tại kỳ đánh giá này, FTSE Russell cho biết Việt Nam tiếp tục không đáp ứng tiêu chí chu kỳ thanh toán và đang bị đánh giá "Hạn chế vì quy định thị trường chỉ chấp nhận giao dịch khi tài khoản có sẵn tiền".

Tiêu chí "Tỷ lệ các giao dịch thất bại hiếm" không được đánh giá vì FTSE Russell chưa đủ thông tin đánh giá.

Trong khi đó, FTSE Russell đánh giá Việt Nam có cải thiện về tiêu chí đăng ký tài khoản chứng khoán. Tuy nhiên, NĐT nước ngoài vẫn bị giới hạn về tỷ lệ sở hữu.

FTSE Russell cho biết sẽ tiếp tục tham gia cùng các cơ quan quản lý thị trường Việt Nam giúp thực hiện các cải cách, phát triển thị trường.

Việt Nam sẽ tiếp tục giữ lại trong danh sách theo dõi thị trường mới nổi loại 2 và sẽ được FTSE Russell đánh giá lại vào tháng 9/2020.

Minh Anh

Theo Trí thức trẻ

Theo http://ttvn.toquoc.vn/viet-nam-tiep-tuc-nam-trong-danh-sach-theo-doi-nang-hang-thi-truong-moi-noi-cua-ftse-russell-4202014154210790.htm