(NDH) Những cá nhân nước ngoài có tài khoản mở trước 5/7 sẽ tiếp tục duy trì tài khoản tiền gửi trực tuyến tới ngày đến hạn.

Vietcombank vừa phát thông báo thay đổi tính năng sản phẩm tiền gửi trực tuyến với các cá nhân nước ngoài.

Từ 5/7, ngân hàng tạm dừng cung cấp sản phẩm tiền gửi trực tuyến trên các kênh VCB-iB@nking và VCB-MobileB@nking đối với khách hàng cá nhân người nước ngoài. Nhóm này có thể tiếp tục thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng trên toàn quốc.

Ngân hàng tiếp tục duy trì tài khoản đến ngày đến hạn đối với các tài khoản tiền gửi trực tuyến của khách hàng cá nhân nước ngoài mở trước ngày 5/7.

Tại ngày đến hạn, ngân hàng sẽ thực hiện đóng tài khoản tiền gửi trực tuyến, chuyển gốc và lãi vào tài khoản thanh toán bằng Việt Nam đồng (VND) của khách hàng. Trường hợp khách hàng không có tài khoản thanh toán bằng VND hoặc tất cả các tài khoản thanh toán bằng VND của khách hàng bị khóa/khóa chiều ghi có, tại thời điểm đóng tài khoản tiền gửi trực tuyến, toàn bộ số dư gốc và lãi trên tài khoản tiền gửi trực tuyến của khách hàng sẽ được Vietcombank giữ hộ, không tiếp tục sinh lãi.

Theo đại diện Vietcombank, điều chỉnh của ngân hàng thực hiện theo Thông tư 49 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định về tiền gửi có kỳ hạn. Văn bản này yêu cầu khách hàng nước ngoài gửi tiền có kỳ hạn phải là cá nhân được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn trên 6 tháng. Đồng thời, kỳ hạn tiền gửi phải thấp hơn thời gian thị thực.

Việc tạm dừng gửi tiền trực tuyến đối với các cá nhân nước ngoài nhằm thắt chặt kiểm tra đầu vào. Đại diện Viecombank cho biết khách hàng cá nhân nước ngoài có nhu cầu với sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn sẽ cần đến các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng để xác thực đủ điều kiện sử dụng.

Lê Hải

Theo Ndh.vn/ Tạp chí Nhịp sống số